Mentorsprogram

För närvarande är inte arbetet med Mentorsprogrammet aktivt. Behov av aktualisering av nätverket diskuteras regelbundet på MAS-möten.

Mentorsmodell (februari 2012)

Sammanfattning av Patricia Benners teori "Från novis till expert"

Sammanfattning av Gibbs reflektionsprocess