Fysisk aktivitet, fallrisk och fallprevention

Material från föreläsningar om Fysisk aktivitet, fallrisk och fallprevention i fyra kommuner (2015)

Föreläsningsbilder Fysisk aktivitet

Nationella Riktlinjer Fallprevention

Ättestupa eller Folkhälsomål

Livstillfredsställelse