Region Dalarna

Arbetet med den nationella satsningen kring de mest sjuka äldre har bedrivits på länsnivå. 

En gemensam strategisk plan har utarbetats i länet av representanter från landstinget, kommuner och Region dalarna. Dokumentet har antagits av chefsgruppen på Region Dalarna (chefer från landstinget och samtliga kommuner) och fastställts av Välfärdsberedningen (politiker från landsting och kommuner). 

Strategisk plan 2015

Öppna Jämförelser- Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2014