Handledningsmodellen

Högskolan Dalarna arbetar med en Handledningsmodell för sjuksköterskestuderande som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom kommunal vård och omsorg. Modellen har tagits fram i samarbete mellan kommunerna i Dalarna och Högskolan Dalarna.

 Handledningsmodell i sjuksköterskeprogrammet