Inspelade filmer

Tandvårdsstöd

Munvård 

Patientens väg

Länk till inspelat material gällande omvårdnad 

Vårdbädden- Bäddning med patient

Vårdbädden- Bäddning av tom patientsäng

Basala hygienrutiner, handcheck

Basala Hygienrutiner- Spoldesinfektion

Personlig hygien- tvätt övre toalett

 Personlig hygien- nedre toalett

Grundläggande näringslära

Ätstödjande åtgärder- måltidsstöd

Ätstödjande åtgärder- Dukning