Hygienutbildning

En utbildning om basala hygienrutiner har framställts av "Vårdhygien i Stockholms län". Utbildningen tar ca 15 minuter och det finns möjligheter att skriva ut ett diplom efter genomgången utbildning.

Länk till utbildningssidan (Stockholms läns Landsting)

Här finns också en blankett för påskrift angående basala hygienrutiner.

Blankett december 2015