EBP och samverkan

Till Välfärdsberedning, politiker i kommunala nämnder, verksamhetschefer och nyckelpersoner i landstings och kommunala verksamheter samt brukarorganisationer 

Högskolan Dalarna inbjuder till en samverkansutbildning på Högskolan Dalarna den 26 eller 27 januari 2016.

Syftet med Samverkansutbildningen  i 2016 är i huvudsak det samma som vid de utbildningsdagar som genomfördes i mars 2015.

Deltagarna ska få en inblick i samverkansprocessens främjande och hindrande faktorer och ges möjlighet att  diskuter och arbeta fram förslag

till hur en framgångsrik samverkan inom välfärdsområdet kan utvecklas regionalt och lokalt i Dalarna.

 Vid utbildningsdagarna i januari 2016  kommer dessutom möjligheten att ges  till deltagare från Norra Dalarna, Västra Dalarna, Västerbergslagen, Falun, Borlänge och Södra Dalarna att samlas

för att gemensamt diskutera hur regionala samverkansöverenskommelser mellan kommuner och landsting kan implementeras på lokal nivå och hur implementeringen dess kan följas upp.

Dagen leds av  Bert Danermark forskare vid Örebro Universitet. I programmet deltar även personal från enheten för Utveckling, hälsa och Välfärd vid Region Dalarna.

Sista anmälningsdag är den 17 januari 2016.

Kontaktperson Johan Kostela, 023-77 81 46.