Kurser och utbildningsdagar

Utbildningsserie om användandet av standardiserade riskbedömningsinstrument.

Utbildningsserien omfattar fyra dagar under 2014 (två på vårterminen och två på höstterminen), där föreläsningar om standardiserade bedömningsmetoder gällande risk för våld, varvas med utbildning i användande av riskbedömningsinstrument (FREDA, SARA och PATRIARK). Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

Inbjudan till utbildningsserien hämtar du här (pdf).

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män

Våld i nära relationer är en fråga som lyfts under senare år och fått en naturlig plats inom kommunernas individ- och familjeomsorg. Ofta är det kvinnor som är offer för sådant våld. I detta sammanhang har dock uppmärksamheten sällan riktats mot den äldre befolkningen och deras särskilt utsatta situation. Under vårterminen 2014 har högskolan i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna genomfört tre föreläsnings- och diskussionstillfällen inom området. Målgruppen var all personal inom den kommunala äldreomsorgen. Under höstterminen planerades ytterligare två tillfällen, i Mora den 11/11 och i Ludvika den 27/11, men de blev inställda pga för få anmälningar. Inbjudan kan du hämta här (pdf).

PP-materialet kan du hämta här (pdf).

Länk till filmen "Vi som överlevde".

Länk till Socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor "Blånader och silverhår" (pdf).

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, 7,5 hp.

Högskolan Dalarna kommer under ht 2014 och vt 2015 ge den fristående kursen Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, 7,5 hp. Inom ramen för kursen kommer ett antal öppna föresläningar att ges.