Publikationer

Till minne av Ina von Schantz Lundgren

Det handlar om kärlek - Arbetsrapport nr 8/2011 (pdf). von Schantz Lundgren, I. (2011).

Det regionala kvinnofridsprojektet i Dalarnas län – En kartläggande studie. Delrapport. von Schantz Lundgren, I. (2009).

Det regionala Kvinnofridsprojektet i Dalarnas län – En kartläggande studie. Slutrapport. Falun: Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, Arbetsrapport. von Schantz Lundgren, I. (2010).

Dalarnas Kompetenscentra för arbetet mot Våld i nära relationer (DKV). Ett organisationsövergripande samverkans- och kompetensutvecklingsprojekt i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Falu kommun. Delrapport. Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD). Högskolan Dalarna. von Schantz Lundgren, I. (2011).

Pressmeddelande Våldsutsatta kvinnor. IVO 2014-02-06.

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (pdf). Slutrapport från en nationell tillsyn 2012–2013. IVO 2014.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt (pdf). NCK 2010.

Våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning

Sällan sedda - utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (pdf). Socialstyrelsen 2011.

Det slutar inte vid 65 - en rapport om äldre våldsutsatta kvinnor (pdf). Länsstyrelsen i Stockholm 2012.

Ofredad - om våld och övergrepp mot äldre personer (pdf). Region Gotland 2013.