Barn och familj

Informationen på denna sida vänder sig främst till dig som arbetar inom området Barn och familj. Målet med vår verksamhet är att främja utbildning, forskning och en evidensbaserad verksamhetsutveckling främst inom regionen, men även nationellt.

Högskolan Dalarna erbjuder kurser på avancerad niva inom området Evidensbaserat socialt arbete med barn och unga. Kurserna är framtagna i sammarbete med företrädare för regionen. Kurserna kan ses som vidareutbildning av socialarbetare inom den sociala barn och ungdomsvården. Kurserna är nätbaserade och de går ej på heltid för att möjligöra studier med arbete.

Ansvarig för området är Pernilla Liedgren Dobronravoff

Tel: 023-77 87 73

E-post: pld@du.se