Våld och övergrepp mot äldre

Våld i nära relationer är en fråga som lyfts under senare år och fått en naturlig plats inom kommunernas individ- och familjeomsorg. Ofta är det kvinnor som är offer för sådant våld. I detta sammanhang har dock uppmärksamheten sällan riktats mot den äldre befolkningen och deras särskilt utsatta situation. Under vårterminen 2014 har högskolan i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna genomfört tre föreläsnings- och diskussionstillfällen inom området. Målgruppen var all personal inom den kommunala äldreomsorgen. Under höstterminen planerades ytterligare två utbildningstillfällen, i Mora den 11/11 och i Ludvika den 27/11, som tyvärr fick ställas in pga för få anmälningar. Inbjudan kan du hämta här.

PP-materialet kan du hämta här.

Länk till filmen "Vi som överlevde".

Länk till Socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor "Blånader och silverhår".

Länk till ROKS rapport Våld mot äldre kvinnor.

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg.