Nationell värdegrund

Nationell värdegrund inom äldreomsorgen

Länk till Socialstyrelsen.

Dags att söka prestationsersättning för arbetet med lokala värdighetsgarantier.

Länk till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om äldreomsorgens nationella värdegrund.

Utbildningen består av elva kapitel som behandlar värdegrunden, värdeorden, värdegrundsarbete, systematiskt förbättringsarbete, och evidensbaserad praktik. Kapitlen tar mellan fem och femton minuter att gå igenom. Länk till webbutbildningen. Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial