Avklarade aktiviteter

 

Gemensamt och Aktuellt

Slutrapport Utvärdering av kommunaliseringen av hemsjukvården i Dalarna (pdf).

Presentation av resultaten (pdf).

Projektplan Utvärdering av kommunaliseringen av hemsjukvården i länet (pdf)

Muntlig delrapportering till Styrgrupp Äldre, juni 2014

Muntlig delrapportering till Styrgrupp Äldre, november 2014

Kunskapssammanställning Äldre personer och eHälsa (pdf)

Webbföreläsningar på Fronter (pdf)

Workshop Våld och övergrepp mot äldre

Under våren har tre workshops på temat Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män genomförts, 31/3 i Borlänge, 8/4 i Leksand och 9/4 i Avesta. Totalt deltog cirka 150 personer vid någon av dessa workshops. Under hösten planerades ytterligare två workshops, i Mora den 11/11 och i Ludvika den 27/11, men båda tillfällena blev inställda pga för få anmälningar. 

Mer information finns under fliken Våld och övergrepp mot äldre.

Seminarium om ÄBIC och BAS

I början av juni genomfördes två halvdagsseminarium om ÄBIC och BAS  i Borlänge. Målgruppen var i första hand biståndshandläggare, enhetschefer och verksamhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen. Totalt deltog närmare 220 personer.

Mer information finns under fliken ÄBIC och BAS.

Projekt Brytpunkt

Under hösten 2013 och våren 2014 har ett projekt i syfte att identifiera brytpunkten för kostnadseffektivitet i särskilt boende jämfört med hemtjänstinsatser pågått. Uppdragsgivare var chefsnätverket vid Region Dalarna. Rapporten hämtas här.

Socialstyrelsens vägledning om kunskapsområden inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsen har sammanställt en rapport om kunskapsområden som kan behövas för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. De är: demens, psykiatri, kost- och nutrition, omsorg och vård vid livets slut samt funktionsbevarande omsorg. Länk till sammanställningen.