Äldreomsorg

Informationen på den här sidan riktar sig i första hand till dig som arbetar inom den kommunala äldreomsorgen.

Ansvarig för området: Kari Jess

Tel: 023-77 85 13

E-post: kje@du.se

Gemensamt och Aktuellt

Slutrapport Utvärdering av kommunaliseringen av hemsjukvården i Dalarna (pdf).

Presentation av resultaten (pdf).

Kunskapssammanställning Äldre personer och eHälsa (pdf)

Webbföreläsningar på Fronter (pdf)