Utvärderingsuppdrag

PUD utför regelmässigt utvärderingsuppdrag inom olika verksamhetsområden. Tyngdpunkten i uppdragen rör projekt- och organisationsuvärderingar inom  utbildning och arbetsmarknad, EU-finansierade projekt o.s.v

Pågående och avslutade utvärderingsuppdrag

Kontaktperson är Mats Lundgren, mlu@du.se