Forskarkompetens i regionen

Vi ber er som är i färd att få, eller redan har, en examen på magister, licentiat eller doktorsnivå att fylla i de korta frågorna nedan. Yrkesverksamma lärare med forskningsförankring är en viktig grupp för att ett framtida samarbete mellan Högskolan Dalarna och enskilda kommuner och skolor ytterligare kan utvecklas. Dina svar hamnar hos PUD (Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna) på Högskolan Dalarna. För frågor, kontakta Mattias Gradén. mga@du.se

Namn:
E-post:
Telefonnr:
Kommun/skola:
I vilken eller vilka årskurser undervisar du mest?
I vilket eller vilka skolämnen undervisar du mest?
Examen från magister och uppåt:
Pågående studier för att ta:
I vilket ämne:
Till vilket lärosäte var du eller är du inskriven vid?
Övrigt: