Call for Abstracts - NordYrk 7-9 juni 2017, Falun

Nu är det dags lämna in ditt abstract för bedömning inför årets NordYrk-konferens. Övergripande tema är Yrkesutbildning för framtiden och ditt bidrag skall anknyta till detta tema. Skicka ditt bidrag senast 15 mars. 

Ditt abstract ska vara 300 ord, exklusive källförteckning.

Besked om abstractet accepteras ges senast 18 april.

 

Kontaktperson förnamn:
Kontaktperson efternamn:
E-post:
Lärosäte/Institution:
Land:
Presentationsspråk:
Forskningspaper/utvecklingsarbete?


Hur ska bidraget presenteras?Medförfattare vid val av symposium:
Medförfattare vid val av workshop:
Titel på presentation:
Nyckelord/Keywords (3-5 ord):
Abstract (300 ord), bakgrund och syfte/problemformulering, teori och metod, slutsats:
Referenser:
Övrigt: