Anmälan föredrag vid Dala Skolforum 2017 (HDa personal)

Namn:
E-Post:
Vilken forskningsprofil/forskningsfält representerar du:
Rubrik presentation:
Presentationshållare 1:
Presentationshållare 2:
Presentationshållare 3:
Kort presentation (max 75 ord):
Främsta Målgrupp:

Önskas kontakt med yrkesverksamma pedagoger för att utveckla projektet ytterliggare?


I vilken form skulle du vilja utveckla projektet och med vilken samarbetspartner?
Övrigt