Magisterutbildning

Enligt PUD-rådets beslut 10 mars 2015 kommer en magisterutbildning att erbjudas PUD-medlemmar. Utbildningen startar våren 2016 och kommer att genomföras på kvartfart. Utbildningen vänder sig till verksam personal inom regionens förskolor och skolor. Maximalt antal deltagare är begränsat till 20 personer.

Utbildningen är ett samverkansuppdrag där finansieringen delas mellan parterna och i detta fall tillkommer inga kostnader för utbildningen. Länk för ansökan kommer senare. Anmälan sker efter samråd mellan skolhuvudmannen och PUD och kräver rektors godkännande.

Mer information om utbildningen kommer att publiceras här inom kort.

Se länkar på ex på kursplaner:

http://bit.ly/utvecklingsprocesseriskolan http://bit.ly/utbildningsvetenskapligateorierochmetoder http://bit.ly/skolledarskapdigitalamiljoer
http://bit.ly/ledarskap2015