Gymnasieelev till högskolekurser

Lathund:

Bra att tänka på innan en gymnasieelev kan söka utbildning på Högskolan Dalarna:

  1. Det är enbart gymnasieelever i utbildning som kan söka kurserna.
  2. Eleven måste ha skolhuvudmannens godkännande i form av en påskriven blankett som även ska vara stämplad.
  3. Blanketten finns i den grå rutan till vänster 
  4. Skolhuvudmannens blankett ska skickas till: Antagningen, 833 82 Strömsund
  5. Ansökan sker via www.antagning.se. När man söker första gången behöver man ingen pinkod. Pinkod skickas hem till sökandes folkbokföringsadress efter första ansökningen på www.antagning.se.  Pinkoden behövs sedan för att logga in på www.antagning.se. Där kan man följa sin anmälan och dessutom måste man tacka ja till eventuell erbjuden plats.
  6. Kurser att söka finns nedan
  7. Eleverna blir antagna i mån av plats på kursen.
  8. När eleverna väl är antagna så behandlas de som övriga studenter och erhåller poäng efter avslutad kurs.

Sökbara kurser våren 2013

Kurser ur åk 1 ingenjörsprogram:  

Matematik I, 7,5 hp ht13

(Kurskod ej klar, för info om kursen se kursbeskrivning för hösten 2012 MA1029) http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kurstillfalle/?occasionid=16032

MA1035 Matematik II, 7,5 hp VT13

http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kurstillfalle/?occasionid=17188

FY1014 Fysik, 7,5 hp VT13

http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kurstillfalle/?occasionid=17194

FÖ1004 Extern redovisning (i företagsekonomi)  

http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kurstillfalle/?occasionid=17020

IE1041 Industriell ekonomi och kalkylering 

http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kurstillfalle/?occasionid=15965

 

IK1059 Introduktion till programmering

http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kurstillfalle/?occasionid=15859

Kurser inom lärarprogrammet åk 1:

Litteraturvetenskap 1

Litteraturvetenskap I, kurspaket med 4X7,5hp anmkod: V2JHH  kurskoder: LI1024, LI1029, LI1027, LI1023

http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kurstillfalle/?occasionid=17333

http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kurstillfalle/?occasionid=17334

http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kurstillfalle/?occasionid=17336

http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kurstillfalle/?occasionid=17335