Skolledarutbildning

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en akademisk utbildning om 30 hp på avancerad nivå som är obligatorisk för nyanställda rektorer. Även förskolechefer och personal med skolledarbefattning kan delta i mån av plats.

Örebro UniversitetMälardalens HögskolaHögskolan Dalarna

Fortbildning för rektorer 2016-2017

Fortbildning för rektorer är en ettårig riktad fortbildning till rektorer med inriktning på pedagogiskt ledarskap för skolutveckling (tidigare rektorslyftet).

Målgrupp

Målgruppen är rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning och arbetat minst ett år som rektor.

Omfatttning

7,5 hp på avancerad nivå under två terminer.


Fortbildning för förskolechefer 2017-2018

Förskolchefens styrning och ledning av pedagogisk verksamhet

 

Målgrupp

Målgruppen är verksamma förskolechefer som arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid eller motsvarande.

I det fall det blir fler sökande än platser till fortbildningen ska de förskolechefer prioriteras som inte har genomgått befattningsutbildningen (Rektorsprogrammet) eller annan motsvarande äldre befattningsutbildning.

Omfattning

7,5 hp på grundnivå under två terminer.

Mer information om Fortbildning för förskolechefer hittar du på rektorsprogrammets webbplats.

Anmälan till nästa sökomgång startar 15 mars till 18 april 2017 och sker genom Skolverkets webbplats.

 

Ledning och utveckling i förskola och skola, 7,5hp

Kompetensutveckling för nuvarande och framtida ledare och utvecklare i förskola och skola

Syfte

Syftet är att inspirera och utveckla de som har eller eventuellt kommer att få en ledningsfunktion i förskola och skola.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är för de som inte är rektorer eller förskolechefer , men nu har eller kommer att han olika lednings- och utvecklingsfunktioner i förskola och skola.

Utbildningsstart

Preliminärt planeras utbildningen att starta i mars 2017 och fördelas på fyra kursdagar under våren 2017 samt fyra kursdagar under hösten 2017.

Pris

11 000:-/person

Kursinnehåll

För preliminärt kursinnehåll, se PDF

Kontaktpersoner

Stefan Weinholz, wst@du.se

Ulf Nytell, uny@du.se