Pågående projekt

Désirée von Ahlefeld Nisser Stärkt läs- och skrivdidaktisk kometens Ludvika
Start-slut: ht 2013-2016

 


Eva Hultin Villkor för skrivutveckling i det digitala klassrummet Sandviken
Start-slut: ht 2013-2016

 

Monika Vinterek/ Gunilla Lindqvist Utveckla lärares ledarskap - skapa framgång i skolvardagen Sandviken
Start-slut: vt 2014 planeringsbidrag
ht 2014-2017 projektmedel

 

 

Åsa Wedin/
Jenny Rosén                    
På tröskeln till förskolan                          Borlänge
Start-slut: ht 2015 - 2016

 

Åsa Wedin                                                                                        Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan - undervisningens praktik, villkor och pedagogik Borlänge
Start-slut: ht 2015 - 2017