Beviljade projekt

Ansvarig Projektnamn Samarbetskommun
Gun-Marie Wetso En- till en projekt Sandviken/Österfärnebo
Start-slut:  2010-2014

 

 

Mats Lundgren/
Ina von Schantz Lundgren 

En- till en följeforskning Sandviken/Österfärnebo
Start-slut: 
2010-2014

 


Mats Lundgren/
Ina von Schantz Lundgren 
En utvecklande lärmiljö för alla elever Hofors
Start-slut:  2010-2014

 


Gun-Marie Wetso Elever i behov av särskilt stöd Falun
Start-slut:  2010-2013

 


Gun-Marie Wetso Forskningsverkstad - Lärares ledarskap Borlänge
Start-slut:  2011-2014

 


Mats Lundgren/
Ina von Schantz Lundgren
Följeforskning till Forskningsverkstad - Lärares ledarskap Borlänge
Start-slut: 2011- 2013

 


Mats Lundgren VFU-projektet PUD-Rådet
Start-slut: 2011

 


Mats Lundgren Vad gör skillnad? Borlänge
Start-slut: 2011-2013Inavon Schantz Lundgren/ Mats Lundgren/ Ulf Nytell

Vad gör skillnad 2.0 Borlänge
Start-slut: 2011-2015

 


Eva Hultin/ Mats Lundgren/ Ina von Schantz Lundgren Att skriva sig till läsning med dator - utan penna  Sandviken
Start-slut:

vt 2011 förstudie

ht 2011-2013 Projektmedel

 

 

 

 

Eva Hultin/ Åsa Bartholdsson/ Johanna Gustavsson-Lundberg

Social och emotionell träning - SET 

Leksand, Gävle, Hedemora, sandviken, Avesta
Start-slut:

2011 förstudie

vt 2012 - 2014 projektmedel

 

 

 

 

Jenny Isberg

På jakt efter förmågor i idrott och hälsa

Falun
Start-slut:

2011-2012

 

 

 

Maria Bjärneby Häll

Förskolor i utveckling

Söderbaumska skolan
Start-slut:

2011

 

 

 

Eva-Taflin/Helena Danielsson

Bedömning av matematisk kompetens MUBEMA

Falun, Vansbro
Start-slut:

2011 planeringsbidrag

2012-2014 Projektmedel

 

 


Mats Lundgren LEGO education center Säter
Start-slut: 2012-2013

 


Åsa Wedin Nyanlända immigranter och lärande
Start-slut: 2013

 


David Lifmark Elevers möten med religiösa och politiska företrädare Borlänge
Start-slut: vt 2013

 


Désirée von Ahlefeld Nisser Stärkt läs- och skrivdidaktisk kometens Ludvika
Start-slut: ht 2013-2016

 


Eva Hultin Villkor för skrivutveckling i det digitala klassrummet Sandviken
Start-slut: ht 2013-2016

 


Anna-Sofia Hedberg/Åsa Bartholdsson Uppdrag för kulturell identitet Hedemora
Start-slut: ht 2013-2015

 

 
Annie-maj Johansson Undervisning i naturorienterade ämnen i grundskolans tidigare årskurser Smedjebacken
Start-slut:

vt 2014 planeringsbidrag
ht 2014 - 2015 projektmedel

 

 
Johanne Maad Skolgård FSK Falun
Start-slut: vt 2014 planeringmedel
ht 2014 - 2015 projektmedel 

 


Monika Vinterek/ Gunilla Lindqvist Utveckla lärares ledarskap - skapa framgång i skolvardagen Sandviken
Start-slut: vt 2014 planeringsbidrag
ht 2014-2017 projektmedel

 


Monika Vinterek/Mats Tegmark/Iris Ridder/Katherina Dodou Läsa eller inte läsa: Elevers läsning under skoltiden i grundskolans samtliga ämnen Pud-regionens medlemmar
Start-slut: vt 2014 planeringsbidrag

 


Åsa Wedin/Jenny Rosén På tröskeln till förskolan Borlänge
Start-slut: ht 2015 - 2016

 


Ulf Nytell Huvudman - rektor - förstelärare och skolans resultatutveckling Borlänge
Start-slut: vt 2015 planeringsbidrag

 


Eva Hultin/Sören Högberg Nätsmarthet på schemat - skolans värdegrundsuppdrag i den digitala tidsåldern Sandviken
Start-slut: vt 2015 planeringsbidrag

 


Åsa Wedin Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan - undervisningens praktik, villkor och pedagogik Borlänge
Start-slut: ht 2015 - 2017