PUD-AU/PUD-råd

Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD-rådet) är Högskolan Dalarnas och kommunernas gemensamma organ för skolutveckling och lärarutbildning. PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan.

Till Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna (PUD-rådet) är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

PUD-RÅD/PUD-AU möten 2016/2017

2016

PUD-AU: Tisdag 30 augusti, 9-13

PUD-RÅD: Tisdag 11 oktober, 9-16

PUD-AU: Tisdag 22 nov, 9-13

PUD-AU: Fredag 16 december, 9-13

2017

PUD-AU: Tisdag 31 januari, 9-13

PUD-RÅD: Tisdag 14 mars, 9-16

PUD-AU: Tisdag 25 april, 9-13

PUD-AU: Tisdag 13 juni, 9-13 (reservtid)

Länkar till Pud-rådet 15 mars 2016 hittar ni nedan:

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/huvudmannensexpertradforskolutveckling/vardenochvarderingar/dokumenteraderfarenhetombalansmellantillitochkontroll/borlangemedarbetardrivenchefsstoddutveckling.8712.html

Rapport: http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/huvudmannensexpertradforskolutveckling.8429.html

Debattartikeln: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/ta-laerdom-av-framgangsrika-skolor-23424

Skip Navigation Links. Skip Navigation Links.