Kontakt

Verksamhetschef

Ansvarsområde: och PUD-AU, Avtal, Uppdragsutbildning, Skolforskningsfonden 

Namn: Bengt Ericsson
Tel: 023-77 82 03
Mob: 073-46 16 937
E-post: bec@du.se 

Verksamhetsledare

Ansvarsområden: Forskning- och utvecklingsprojekt, följeforskning  

Namn: Mats Lundgren
Tel: 023-728281
Mob: 070-316 8281
E-post: mlu@du.se

Verksamhetsledare

Ansvarsområden: VAL

Namn: Lena Åhman
Tel: 023-77 82 93
Mobil: 070-603 82 93
E-post: lah@du.se

Verksamhetsledare

Ansvarsområden: Skolverksuppdrag, konferenser

Namn: Eva-Lena Embretsen
Tel: 023-77 82 91
E-post: ele@du.se

Verksamhetsutvecklare/samordnare

Ansvarsområde: 

Namn: Sofia Walter
Tel: 023-77 89 58
E-Post: swl@du.se

Verksamhetsutvecklare

Ansvarsområden: bl. a Dala skolforum

Namn: Mattias Gradén

Tel: 023-77 83 27

E-post:mga@du.se

Verksamhetsutvecklare

Ansvarsområden: Forsknings- och utvecklingsprojekt, följeforskning

Namn: Sara Wolff

Tel: 023- 77 80 72

Mobil:073-270 16 27

E-post: swo@du.se

 

Utbildningschef

Ansvarsområde: Rektorsprogrammet, Rektorslyftet, introduktionsutbildning

Namn: Ulf Nytell
Mob: 070-359 66 60
E-Post: uny@du.se 

Projektadministratör

Ansvarsområde: projektledare lärarlyftet och förskolelyftet

Namn: Filippa Bergqvist
Tel: 023-77 82 98
E-post: fli@du.se

Ansvarsområde: Rektorsprogrammet, Fortbildning för förskolechefer, Fortbildning för rektorer

Namn: Satu Sundström
Tel: 023-77 84 27
E-post: ssu@du.se

Adress

Högskolan Dalarna
Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna
791 88 Falun
Fax nr 023-778080