Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD)

PUD är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum (RUC). Ett 30-tal kommuner och skolhuvudmän är anslutna till PUD. Förutom att vara en viktig utvecklingskraft för skola och lärarutbildning i regionen finns även ett betydelsefullt nätverk med andra lärosäten och Regionala utvecklingscentra.

PUD:s arbetsfält är omfattande då PUD utvecklar och organiserar verksamhet över alla de områden där skolan och högskolan möts.

PUD-RÅD/PUD-AU möten 2016/2017

2016

PUD-AU: Tisdag 30 augusti, 9-13

PUD-RÅD: Tisdag 11 oktober, 9-16

PUD-AU: Tisdag 22 nov, 9-13

PUD-AU: Fredag 16 december, 9-13

2017

PUD-AU: Tisdag 31 januari, 9-13

PUD-RÅD: Tisdag 14 mars, 9-16

PUD-AU: Tisdag 25 april, 9-13

PUD-AU: Tisdag 13 juni, 9-13 (reservtid)

 

Verksamhetsområden

Välkommen att kontakta oss!

Utbildningar inom rektorsprogrammet

Utbildningar mot förskola och skola

Kalendarium