Klimatkammare

Ämnet Energiteknik vid Högskolan Dalarna i Borlänge har sedan hösten 2014 en klimatkammare som möjliggör test av olika installations- och byggprodukter med avseende på bland annat energiprestanda. Klimatkammaren är till stor del ett svar på efterfrågan från regionens företagare, och skall också hjälpa gruppen att utvecklas ytterligare inom tillämpad forskning på byggområdet.

Användningsområden

Kammaren är byggd med hänsyn tagen till gällande standard för U-värdesmätningar på dörrar och fönster. Med ytterligare installation av en ”blower-door” kan exempelvis en fönsterinstallation täthetsprovas, eller ljudisolering testas med hjälp av en enklare utrustning. Möjlighet finns att bygga upp en tryckskillnad mellan rummen för test av ventilationssystem. Termografering av objekt och installationer.

Teknisk Beskrivning

Rummen kan användas separat, eller tillsammans. Tempertaturer kan styras i cykler. Klimatkammaren är tänkt att nyttjas som ett flexibelt verktyg som anpassas efter behov. Finns det idéer på intressanta mätningar så tveka inte att diskutera dessa med oss.

Kalla Rummet

Varma Rummet

Testobjekt i skiljevägg

-20oC till +30oC

1 0oC till +35oC

Helst större än 0,8 m2 för U-värdesmätningar

+15 Pa

 

Dörrmått:

Dörrmått:

 

800 mm x 2440 mm

1300 mm x 2440 mm

 

 

 

 

Mätmöjligheter

  • Temperatur
  • Tryck
  • Luftflöde
  • Termografering

Begränsningar

Testobjekt med väldigt låga U-värden ger små energiflöden svåra att mäta. Exempelvis tjocka väggar med hög isoleringsförmåga gör sig inte jättebra i klimatkammaren. Likaså kan vi inte kontrollera fukt. Vad gäller fukt och värmegenomgångstal för välisolerade objekt så har vi dock möjlighet att genomföra datorsimuleringar.

Kontaktinformation: 

Förfrågningar kring testmöjligheter i klimatkammaren eller konsultation kring frågor gällande förnybarenergi- eller energieffektivisering tas emot av:

Hans Ersson Amir Sattari
Verksamhetsledare EKC                          Univ. lektor Byggteknik
023-77 8407 023-77 8583
her@du.se ami@du.se

Soltaket


Rigg för solfångarprovning