Värmesystemlabbet

Vårt tema solvärme- och bioenergisystem avser systemteknisk forskning om hur man på ett effektivt sätt kan kombinera solvärme- och biobränsle. Systemstudierna har hittills fokuserats på hur systemutformning och reglerstrategi påverkar årliga energiprestanda och kolmonoxidutsläpp, hur sol och pelletsystem kan utformas för elvärmda småhus samt på utveckling av kompakta systemlösningar för småhus utan pannrum. Vi har samverkan med sol- och pelletbranschen samt småhusbyggare, i systemutveckling för nya och gamla hus och utveckling av utrustning, samt utbildning av installatörer i solvärme och pelleteldning. Vidare så omfattar temat studier av emissioner av VOC och partiklar vid småskalig förbränning av biobränslen.

 

Kontaktinformation:
Tomas Persson, 023-77 87 17

Sotprover
Figur. Sotprover från förbränning.

Provning av tank
Figur. Provning av ackumulatortank.

Termokamerabild
Figur. Bild från termokamera.

Fältprovsutrustning
Figur. Portabel mätutrustning inkl termokamera, hydrometer och clamp-on amperemeter.

Soltaket
Figur. Solpaneler samt riggar för att simulera olika monteringar.