Solfångarlabb

Högskolan Dalarna har i ett flertal år bedrivit forskning och utveckling kring solfångaroptik, bl.a. Lastanpassade solfångare där syftet är att minska både överhettningsproblematiken under sommaren och kostnaden per m2 solfångare. Därigenom kan större solfångaryta byggas som möjliggör ett ökat utnyttjande av solvärme vintertid. Arbetet innefattar också metodutveckling för solfångarprovning där vi har en ny provningsrigg som ger nya möjligheter. Utveckling har också skett av gasfyllda solfångare som kan öka verkningsgraden och eliminera kondensrisker i solfångaren likväl som av oglasade solfångare för koppling till pool och värmepump.

Kontaktinformation:
Chris Bales

Relaterade projekt:
Vidareutveckling av plana solfångare

Lastanpassade solfångare

 

Soltaket
Figur. Solfångare samt riggar för att simulera olika monteringar.

Rigg för solfångarprovning

Figur. Rigg för solfångarprovning.