Simuleringar och beräkningar

Simulering av fysikaliska förlopp eller tekniska system kan på ett förtjänstfullt sätt göras med olika beräkningsprogram. De är ett kraftfullt komplement till försök i laboratorieskala. Många flera fall kan studeras och vad gäller tekniska system, låter de sig svårligen byggas upp i laboratoriet. Inom forsknings- och utvecklingsprojekt använder vi ett flertal olika simuleringsprogram. Vi använder programmen även i examensarbeten och undervisningen. I pdf-fil nedan, finns en översikt av de viktigaste beräkningsverktygen som finns vid ämnena energiteknik och byggteknik vid Högskolan Dalarna. Några av våra specialiteter är att studera verklighetstrogna driftsituationer och hur värmesystem eller byggander kan göras mer energieffektiva.

Översikt av beräkningsverktyg

EMC Softwares


Exempel på projekt som inkluderar simuleringsarbete

Rullbelagt stål som ytbeklädnad på energieffektiva byggnader

SWX-Energi, Integrerade system för sol och biobränsle

Värmelagring i byggnader

TCA - Utvärdering av thermochemical accumulator

PESTO projektet - Sol och pellet för småhus

REBUS - Konkurrenskraftiga solvärmesystem för norden

Värmedrivna vitvaror