Fältmätningar

Thermografering

Vi har genomfört flera projekt där fältmätningar ingår och vi har utrustning och kompetens för att genomföra sådana mätningar för att utvärdera t.ex. energiprestanda och systemfunktion i fält. Vi har utrustning för fältundersökningar, som tex termokamera för värmefotografering, utrustning för luftflödesmätningar och täthetsprovning av byggnader, dataloggrar för kontinuerlig mätning och fjärravläsning samt utrustning för fuktmätning. Dessutom har vi avancerade byggnadssimuleringsprogram som TRNSYS, IDA och ANSYS Icepak som kan användas för detaljerade system- och byggnadssimuleringar och även att studera detaljerade förlopp som t.ex. luftrörelser och värmeöverföring i byggnader.

Bland annat finns termokamera, utrustning för täthetsprovning av byggnader samt fuktmätare.

Kontaktinformation:
Tomas Persson, 023-77 87 17

Projekt som inkluderar fältmätningar:
Energy Intelligent Europe Projekt COMBISOL

PolySMART - System för samgenerering av el, värme och kyla

Passiva massivträhusThermobild
Figur. Bild från termokamera.

Portabel utrustning
Figur. Portabel mätutrustning inkl termokamera, hydrometer och clamp-on amperemeter.

Massivträhus

Figur. Massivträhus under utvärdering.