Energieffektivt byggande

Forskning kring byggteknik har bl.a rört trähusbyggande med fokus på energisnåla lösningar och nya tillverkningsmetoder för massiva trähuskonstruktioner. Arbetet har en stark förankring i trähusbranschen.

Inom byggteknik finns också forskning kring användning av avancerade ytbeläggningar på stålplåt för att minska energibehovet för värme eller kyla. Man kan t.ex. minska kylbehovet i ishallar genom att använda takbeläggningar som minskar värmestrålningsutbyttet mellan taket och isen. En annan tillämpning är att man kan skapa mörka fasadplåtar som inte absorberar lika mycket solljus som ”vanliga” mörka fasadplåtar gör, och på så sätt minskas uppvärmning och materialpåkänningar i fasaden.

Utrustning

Vi har utrustning för fältundersökningar, som tex värmekamera för värmefotografering, utrustning för luftflödesmätningar och utrustning för täthetsprovning av byggnader. Dessutom har vi avancerade byggnadssimuleringsprogram som TRNSYS, IDA och ANSYS Icepak som är ett CFD-program. CFD-simuleringar bygger på fysikaliska grundlagar och kan användas för att studera detaljerade förlopp som t.ex. luftrörelser och värmeöverföring i byggnader, medan IDA och TRNSYS främst används för att beräkna en byggnads energibalans i samverkan med uppvärmnings- och ventilationssystemet och aktuella väderdata.