Sol- och vindkraft samt aktiva elnät

3 kW Solpaneler

Forskning kring solelektricitet rör främst provning och utvärdering av system för småskalig elproduktion. Forskningen kring småskalig generering av förnybar elström utgörs i första hand av studier av system där solelektricitet utgör grunden. Vi har i labbet möjlighet att testa och utvärdera komponenter och systemlösningar för både nätkopplade och fristående solelsystem, och kan därtill inkludera samverkan med andra elkällor som vindkraftverk, bränsleceller och dieselaggregat. Verksamheten syftar till att undersöka användning av solenergi inom svenska hushåll, men även bidra till utveckling av bärkraftiga systemlösningar för hållbar elförsörjning i utvecklingsländer.

Test av åldersdegradering och väderbeständighet kan utföras under kontrollerade förhållanden i högskolans klimatkammare. Labbet är även utrustat för att kunna emulera elproduktionen från ett solcellssystem och emulera elektroniska laster för både likström och växelström. Dessa elektroniskt styrbara laster och solemuleringsenhet ger möjligheter prova system under repeterbara klimat och användningsområden som ligger nära verkliga förhållanden.

Vi genomför också datorbaserad simulering av solel- och hybridsystem i PVsyst och HOMER. Dessa program erbjuder god möjlighet att virtuellt utvärdera systemdesign under de väderförhållanden och fysiska begränsningar som en specifik plats medger.

Kontaktinformation:
Frank Fiedler, 023-77 87 11