Elsystemlabb

Elsystemlabb

Småskalig el-generering är ett växande tema inom vår forskning. Vårt sol/vind-hybrid system är flexibelt uppbyggt för studier inriktade på systemuppbyggnad inom exempelvis microgrids, men fungerar även för utvärdering av olika delkomponenters prestanda. Labbet  har också ett viktigt  inslag i högskolans utbildningar. 

Nu planeras en utbyggnad för att  möjliggöra simulering av solcellsmoduler under olika instrålningsscenarier, samt för att kunna testa både system och komponenter vid givna lastförhållanden. Tillsammans med möjligheten till karakterisering och cyklingstest av olika typer av batterier, kommer vi framöver att kunna utpröva system under bestämda klimat och användningsområden som ligger nära verkliga förhållanden.

 

Kontaktinformation:
Frank Fiedler, 023-77 87 11

Solcellsprovning
Figur. Provning av solcellspaneler

Koppling och mätning
Figur. Sammankoppling, mätning och styrning av kraftmodulerna