Campus Borlänge

Laborativa resurser

EMC-projektet möjliggör att Högskolan Dalarna kan avsätta tid och resurser för att stötta regionens näringsliv inom förnybar energi och energieffektivisering. Förutom enklare konsultationer och förstudier av teoretisk karaktär har vi även laborativa resurser, utrustning för fältmätningar och redskap för olika slags simuleringar och beräkningar inom energi- och byggteknik. Projekt kan också genomföras via examensarbeten, studentprojekt och forskningsprojekt.

Vårt mål är att både de små och medelstora företagen i regionen ska se oss som en naturlig samarbetspartner i utveckling av sin verksamhet. Detta i form av forskning, utbildning, produktutveckling med mera. Vi kan hjälpa till med utveckling och utvärdering samt ge förslag på hur du skall förbättra dina produkter så att effektivitet och prestanda förbättras. Vi kan också göra inledande studier för att undersöka vad som redan har gjorts inom området så att fokus läggs på att utveckla nya saker.

Resurser som finns vid höskolan Dalarna inom energi- och byggteknik är förutom laboratorier och avancerade beräkningsprogram, också forskare, tekniker och studenter som via examensarbeten, studentprojekt och forskningsprojekt kan hjälpa till att genomföra era idéer.

Sammanställning av laboratorieresurser (pdf)

Kontaktinformation:
Tomas Persson, 023-77 87 17
Frank Fiedler, 023-77 87 11