Rutiner kring sekretess

Om samarbetande företag önskar, kan vi erbjuda sekretesslösningar både mot anställda och externa personer. Vi kan till exempel begränsa behörigheten att tillträda energilaboratoriet till ett fåtal personer som tecknar ett sekretessavtal under perioder då vi arbetar med teknikutveckling för företag och data kan lagras på speciella servrar dit endast behöriga personer har tillgång.

För konsulterande uppdrag kan vi erbjuda fördröjd publicering upp till 6 månader.