Branschråd

Branschråden är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan representanter för Högskolan Dalarnas utbildningar och branschintressenter i det omgivande samhället.

Syftet är

  • Att få en relevant utbildning för näringslivet och regionen och en attraktiv grundutbildning för studenter
  • Att föra en dialog om Högskolan Dalarnas utbildningar med branschen
  • Att  etablera samverkan kring forskning för att ge branschen möjlighet att delta i såväl formulering av forskningsfrågor och finansiering som dokumentation och implementering av resultat
  • Att vara en kontaktyta mellan arbetsgivarna och studenterna

Vid Högskolan Dalarna finns eller planeras följande branschråd:Medieproduktion

Sören Johansson
Diana Walve
Byggteknik Jonn Are Myhren

Energiteknik Hans Ersson.

 
Affärskultur och språk Mandy Bengts
mab@du.seSocial välfärd Eva Hämberg ehr@du.se
Skola Bengt Ericsson bec@du.se