Kontakt

Om du vet inom vilket verksamhetsområde inom samverkan du vill kontakta Högskolan kan du höra av dig direkt till respektive samverkansorganisation.

Om du har övergripande frågor om samverkansmöjligheter med Högskolan kontakta gärna vår samverkanschef Sigrid Saveljeff, ssf@du.se, 023-77 80 84.