Webbplatsens stöddatabaser

Viss information på Högskolans webbplats hämtas från våra stödsystem, oftast i form av databaser. I praktiken innebär det att informationen har uppdaterats av någon som aldrig varit inne och redigerat den webbsida där informationen visas. De flesta sidorna på webben som har databas som övrig källa hämtar information från någon av följande databaser:

Utbildningsdatabasen

Utbildningsdatabas är en omfattande databas som innehåller den mesta informationen om våra utbildningar. Kursplaner, utbildningsplaner, kurstillfällen, lärare som ansvarar för kurs, och en massa annan information finns i utbildningsdatabasen. Utbildningsdatabasen uppdateras i regel av våra studieadministratörer.

Sidor som får sin information från Utbildningsdatabasen är bland annat: Listor med ämnen, Kursinformation, Kurs- och utbildningsplaner.

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen innehåller information om forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna. Den levererar i första hand information till sidor där listor med forskningsprojekt finns. Det är forskarna själva som lägger in information om sina projekt i Forskningsdatabasen.

Publikationsdatabasen DiVA

DiVA är Högskolans publikationsdatabas och innehåller information om C- och D-uppsatser, examensarbeten, doktorsavhandlingar och rapporter som publicerats av eller med anknytning till Högskolan Dalarna. Studenter och forskare lägger själva i uppgifter om publikationer i DiVA.

DiVA är ett gemensamt system för 30 lärosäten. För utveckling och drift står Uppsala Universitet. Varje lärosäte har sin egen instans för sökning och arkivering av publikationer.

Besök DiVAs huvudsida för mer information.

Personalkatalogen

Personalkatalogen innehåller information om kontaktuppgifter till Högskolans personal. Det är bland annat från denna databas som informationen om e-post och telefonnummer visas när du söker på personal på Högskolans webbplats. Personalkatalogen administreras av växeln.