Tröskelvärden

Olika upphandlingsregler och upphandlingsförfaranden gäller beroende på om värdet på en upphandling är över eller under vissa tröskelvärden.

Aktuella tröskelvärden presenteras på Konkurrensverkets webbsida.