Lagar, regler och förordningar

Högskolan Dalarna genomför upphandlingar enligt de lagar som finns på området för statliga myndigheter.

Högskolan Dalarna verkar inom den klassiska sektorn. Detta medför att vi genomför våra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Övriga lagregler av betydelse för Högskolan Dalarnas upphandlingsverksamhet: