Direktupphandlingar

Högskolan Dalarna genomför många direktupphandlingar. I och med att gränsen för direktupphandling höjdes den 1 januari 2016 till 534 890 kronor kommer ännu fler inköp att kunna hanteras som direktupphandlingar.

Högskolan Dalarna strävar efter att tillgodose konkurrensen på marknaden i så stor utsträckning som möjligt. Högskolan Dalarna vill genom konkurrens möjliggöra för flera leverantörer att göra affärer med högskolan. Att det långsiktigt finns fler potentiella leverantörer på marknaden säkerställer att Högskolan Dalarna även på längre sikt kan köpa varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser. Högskolan Dalarna ska därför alltid sträva efter att vid en direktupphandling skicka en skriftlig förfrågan via e-post till minst tre lämpliga företag.