Utbildning

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
1 Policydokument
Plagiering - Policy (2013).pdf   (40 KB)
Studentinflytande - Policy (2009).pdf   (45 KB)
2 Plan
Pedagogisk karriärstege vid HDa 2015 05 18.pdf   (309 KB)
Plagiering - Handlingsplan (2013).pdf   (98 KB)
3 Regel
Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter.pdf   (651 KB)
Antagningsordning för Högskolan Dalarna – utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf   (144 KB)
Behörighetskrav för kurs med slutexaminerande moment (2016).pdf   (82 KB)
Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten.pdf   (189 KB)
Handbok Förkunskapskrav - stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner vid HDa.pdf   (65 KB)
Kvalitetskrav för inrättande av huvudområden på kandidat- och magisternivå vid Högskolan Dalarna och manual för ansökan .pdf   (113 KB)
Kvalitetskrav gällande utbildningar vid Högskolan Dalarna.pdf   (49 KB)
Lokal examensordning för Högskolan Dalarna 2017 .pdf   (199 KB)
Lokala examensbestämmelser 2006-2015 (2011).pdf   (65 KB)
Manual för utbildningsplaner.pdf   (104 KB)
Regler för examination vid Högskolan Dalarna.pdf   (206 KB)
Regler för examinator.pdf   (73 KB)
Regler för klassificering av kurser till utbildningsområden (2012).pdf   (54 KB)
Regler för kursutvärderingar (2009).pdf   (123 KB)
Regler för nominering av utbytesstudenter.pdf   (204 KB)
Regler för registrering av studenter vid Högskolan Dalarna.pdf   (49 KB)
Regler för utvärdering och uppföljning av utbildningar.pdf   (93 KB)
Regler för ämnesföreträdare.pdf   (49 KB)
Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna.pdf   (240 KB)
Studieadministrativa regler och rutiner för anställda vid Högskolan Dalarna.pdf   (316 KB)
4 Handläggningsordning
Deadlines för inlämning av utbildningsplaner VT 2017.pdf   (41 KB)
Handläggningsordning för dokumentation av registreringar 160608.pdf   (294 KB)
Handläggningsordning för Forskningsetiska nämnden.pdf   (228 KB)
Handläggningsordning för författande och beredning av kursplaner vid Högskolan Dalarna (2016).pdf   (94 KB)
Handläggningsordning för inrättande revidering och start av utbildningsprogram (2014).pdf   (73 KB)
Handläggningsordning för kursutvärderingar (2009).pdf   (325 KB)
Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram.pdf   (86 KB)
Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen online vid Högskolan Dalarna (2014).pdf   (118 KB)
Handläggningsordning för tillgodoräknande, tillgodogörande och ersättande av kurs vid Högskolan Dalarna (2013).pdf   (123 KB)
Handläggningsordning för validering av reell kompetens (2013).pdf   (88 KB)
Handläggningsordning för återkallande av huvudområdesstatus (2013).pdf   (62 KB)
Plagiering - handlingsplan (2013).pdf   (91 KB)