Personal och arbetsmiljö

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
1 Policydokument
Kriterier för lönesättning vid Högskolan Dalarna. Bilaga till Policy för löner.pdf   (188 KB)
Löner - Policy (2009).pdf   (53 KB)
Policy för Alkohol och droger vid Högskolan Dalarna.pdf   (62 KB)
Policy för Arbetsmiljö vid Högskolan Dalarna (2013).pdf   (46 KB)
Policy för rehab.pdf   (108 KB)
3 Regel
Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna.pdf   (226 KB)
Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger.pdf   (126 KB)
Mutor och jäv vid Högskolan Dalarna.pdf   (148 KB)
Regler för Alkohol och droger vid Högskolan Dalarna.pdf   (38 KB)
Regler för anställning av personer som avlönas med timersättning eller får ersättning via faktura.pdf   (44 KB)
Regler för antagning av docent.pdf   (65 KB)
Regler för bisysslor vid Högskolan Dalarna.pdf   (110 KB)
Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna.pdf   (122 KB)
Regler för emeritus 150323.pdf   (42 KB)
Regler för hantering av nära relationer mellan medarbetere vid Högskolan Dalarna.pdf   (79 KB)
Regler för ledigheter i samband med allvarligare sjukdom och dödsfall inom den närmsta släktkretsen.pdf   (100 KB)
Regler för representation (2012).pdf   (100 KB)
Regler för resor 160329.pdf   (160 KB)
Regler för resor för icke anställda 160329.pdf   (175 KB)
Regler mot diskriminering trakasserier och kränkande särbehandling 2015-05-04.pdf   (174 KB)
Riktlinjer för mobiltelefoni (2005).pdf   (120 KB)
4 Handläggningsordning
Handläggningsordning för befordransärenden i Anställningsförslagsutskottet.pdf   (53 KB)
Handläggningsordning för sjukskrivning och arbetslivsinriktad rehabilitering.pdf   (217 KB)
Handläggningsordning för tidig rehabilitering.pdf   (281 KB)
Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist vid Högskolan Dalarna.pdf   (139 KB)
Handläggningsordning Primula.pdf   (46 KB)