Information, IT och media

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
1 Policydokument
IT policy (2011).pdf   (33 KB)
Kommunikationspolicy (2009).pdf   (86 KB)
Policy för informatinssäkerhet.pdf   (57 KB)
Policy för publicering och arkivering av forskning och studentarbeten.pdf   (109 KB)
Språk - policy (2013).pdf   (76 KB)
Upphovsrätt - Policy (2009).pdf   (51 KB)
3 Regel
INBJUDAN Medieseminarium 1.pdf   (296 KB)
Plan för informationssäkerhet vid Högskolan Dalarna 150427.pdf   (462 KB)
Regler för behandling av personuppgifter (2015).pdf   (441 KB)
Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Högskolan Dalarna.pdf   (373 KB)
Regler för dokumentation och arkivering av forskningsmaterial (2013).pdf   (283 KB)
Regler för gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse 2017.pdf   (308 KB)
Regler för gallring av handlingar från antagning och utbildning 2017.pdf   (634 KB)
Regler för gallring av räkenskapshandlingar 2015-05-18 (2).pdf   (599 KB)
Regler för gallring inom projekt 2015-05-18.pdf   (354 KB)
Regler för lagring av information 2017.pdf   (143 KB)
Regler och rutiner för Högskolan Dalarna (2011)s grafiska profil.pdf   (145 KB)
Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling.pdf   (122 KB)
Revidering 2017-04-12 Regler för gallring PA och lön.pdf   (760 KB)
4 Handläggningsordning
Handläggningsordning för hantering av elektroniska identiteter.pdf   (138 KB)
Handläggningsordning förvaltning av IT-system (2012).pdf   (61 KB)
Handläggningsordning-Arkivering och publicering examensarbeten.pdf   (42 KB)
Handläggningsordning-Högskolan Dalarnas publikationsserier.pdf   (127 KB)
Handläggningsordning-Publicera Open Access.pdf   (146 KB)