Personal

Utbildnings- och forskningskansliet
  André Candell
Projektledare

acd@du.se
  Arén Erik
Projektledare

err@du.se
  Edén Per
Verksamhetsledare
023-77 85 50
070-369 85 50
ped@du.se
  Hedman Eriksson Elin
Projektledare

ehk@du.se
  Hyseni Vesel
Projektmedarbetare

vhy@du.se
  Hägglund Emelie
Projektmedarbetare

ehl@du.se
  Kostela Johan
Utvecklingsledare
023-77 81 46
jko@du.se
  Lisspers André
Projektmedarbetare

anp@du.se
  Magyar Rebecca
Projektledare

rmy@du.se
  Nordlund Sara
Projektledare

snd@du.se
  Tosteby Jonas
Chef för utbildnings- och forskningskansliet

Vicerektor Utbildning
023-77 83 61
jto@du.se
  Åhman Dick
Utvecklingssamordnare
023-77 82 26
070-513 82 26
dah@du.se
Utbildnings- och forskningskansliet / NGL-centrum
  Andersson Robert
Utvecklingsledare
 (Tjänstledig)
023-77 81 37
ran@du.se
  Blomqvist Annika
Medieproducent
023-77 82 62
abo@du.se
  Boström Maria
IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 07
mbm@du.se
  Emas Marcus
IKT-pedagog
023-77 84 58
mem@du.se
  Flärdh David
IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 45
dan@du.se
  Gardtman Ulf Oom
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
023-77 86 93
073-069 34 24
uog@du.se
  Gustafsson Ann
IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 29
agu@du.se
  Hagström Eva
Utvecklingsledare

Fil dr
023-77 85 05
ehg@du.se
  Henriksson Emilia
Mediaproducent

ehi@du.se
  Lindqvist Inger
IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 43
ili@du.se
  Lundegård Joakim
IKT-pedagog/tekniker
023-77 89 55
jkn@du.se
  Norberg Peter
IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 08
ptn@du.se
  Olafsson Ragnar
Utvecklingsledare
023-77 81 30
rol@du.se
  Olsson Daniel
IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 47
dos@du.se
  Rodheim Stefan
Chef
023-77 81 39
070-289 81 39
sro@du.se
  Sundstedt Sara
Systemutvecklare
023-77 81 41
ssd@du.se
  Svensson Joacim
Programledare
023-77 80 31
jse@du.se
  Svärdhagen Jan
Utvecklingsledare
023-77 81 38
070-340 81 38
jsv@du.se
  Wiberg Mikael
Systemutvecklare
023-77 81 81
mwb@du.se
Utbildnings- och forskningskansliet / Styrning och kvalitet
  Berglund Mikael
Verksamhetssamordnare
023-77 83 91
mib@du.se
  Blomkvist Torsten
Utbildningsstrateg
023-77 82 94
tbm@du.se
  Brunnstedt Märet
Forskningsadministratör
023-77 88 04
073-955 88 04
mba@du.se
  Corrigox Susanne
Internationaliseringssamordnare
023-77 81 53
070-576 37 97
sco@du.se
  Hornström Anna
Forsknings- och utvecklingsstrateg
023-77 82 80
ann@du.se
  Löfstrand Eva
Planeringsansvarig
023-77 80 33
070-684 80 33
elo@du.se
  Magnusson Ulf
Utvecklingssamordnare
023-77 82 36
070-378 82 36
uma@du.se
  Matevska Stier Monika
Strateg för extern forskningsfinansiering
023-77 84 76
mmv@du.se
  Remes Fredrik
Verksamhetsutvecklare
023-77 83 87
070-508 65 18
fre@du.se
  Timmerlid Anette
Mångfaldssamordnare
023-77 89 03
070-338 89 03
ati@du.se
  Vogel Pierre
Nämndkansliansvarig
023-77 86 01
pvo@du.se