Internationaliseringssamordning

Internationalisering av verksamheten pågår inom hela Högskolan. Samlad information om detta arbete finns under sidan Internationaliseringsarbete.

Kansliets huvudsakliga funktion är att ansvara för strategiska frågor som rör internationaliseringsarbetet.Inom kansliet finns en internationaliseringssamordnare med särskilt ansvar för internationaliseringsfrågor. Internationaliseringssamordnaren är sekreterare och föredragande i Internationella rådet och akademiernas kontaktperson i frågor som rör stöd och stimulering av framväxten av en internationaliseringskultur i program och andra utbildningar.

I detta arbete ingår bl a att:

Internationaliseringssamordnaren rapporterar till chefen för kansliet och är ansvarig för beredning av internationaliseringsärenden åt rektor och centrala nämnder. 

Michael Oppenheimer arbetar som ansvarig för internationell marknadsföring och rekrytering

mom@du.se  Tel: +46 23 778720

Kontakt

Internationaliseringssamordnare:
Susanne Corrigox

Telefon:
023-77 81 53

070-576 37 97

E-post:
sco@du.se