Maria Engström

E-post: mae@du.se
Telefon: 023-77 82 41
 
Univ lektor ryska (Ryska)

Publikationer

Engström, Maria. ‘Orthodoxy or death!’ : Political orthodoxy in Russia, Ingår i: Religion, Politics and Nation-Building in Post-Communist Countries, Ashgate, 2015. Kapitel av bok.
Engström, Maria. The scent of a former life : the Czech adaptation of the Strugatskiis’ story The Kid, Science Fiction Film & Television, 2015, Vol. 8, No. 2, 179-198. Artikel : refereegranskat.
Engström, Maria. Ikonens metamorfoser i det postsovjetiska Ryssland, Ingår i: Stockholm Slavic Papers, Artos & Norma bokförlag, 2014. Kapitel av bok.
Engström, Maria. Den europeiska skönhetens ryska väktare, Svenska dagbladet, 2014. Artikel : populärvetenskaplig.
Engström, Maria. Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy, Contemporary Security Policy, 2014, Vol. 35, No. 3, 356-379. Artikel : refereegranskat.
Engström, Maria. Alexey Belyaev-Guintovt’s Agro-Cosmic Eurasian Empire, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat.
Engström, Maria. Reconstructing Katechon: Neo-Conservatism and the New Russian Foreign Policy Concept, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat.
Engström, Maria. Post-Imperial Sublime: Alexey Beliayev-Guintovt’s Neo-Avant-Garde Dreams of Eurasian Empire, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat.
Engström, Maria. Nytt kapitel för Putins euroasiatiska dröm, Svenska dagbladet, 2014, Vol. 2014-03-25. Artikel : populärvetenskaplig.
Engström, Maria. Military Dandyism, Cosmism, and Eurasian Imper-art, Ingår i: Russia’s New Fin de Siècle, Intellect Ltd., 2013. Kapitel av bok.
Sidan 1 av 3 (29 poster)Prev123Next
 
  • Profiler på andra sidor