Lars Wallin

Lars Wallin

E-post: lwa@du.se
Telefon:
Mobiltel: 070-191 64 90
 
Professor omvårdnad (Omvårdnad)
Jag leder forskningscentrumet KunskapsImplementering och Patientsäkerhet – KIPS. Delar anställningen vid högskolan med att också fungera som forskningschef inom Landstinget Dalarna. Är dessutom gästprofessor vid Göteborgs universitet.

Min kliniska bakgrund är inom barnsjukvården, jag är barnsjuksköterska och var verksam vid neonatalavdelningen i Falun under 15 år, varav 10 år som avdelningschef. Jag disputerade 2003 på en avhandling om utveckling och implementering av nationella riktlinjer inom neonatal omvårdnad. Gjorde därefter postdok 2 år vid University of Alberta. Efter ett kort mellanspel vid Kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset arbetade jag 6 år vid Karolinska Institutet på olika forskartjänster och ledde där forskargruppen ”Clinical Research Utilization”.Hösten 2012 började jag den kombinerade professor/forskningschefstjänsten i Dalarna.

Mitt forskningsprogram är inriktat på studier kring implementering och kunskapsanvändning. Det rymmer systematiska litteraturöversikter, instrumentutveckling, kartläggnings- och interventionsstudier. Jag har medverkat i att leda klusterrandomiserade studier i olika nationella och internationella sammanhang där facilitering och påminnelsesystem som implementeringsstrategier har utvärderats. Håller förnärvarande ett anslag från Vetenskapsrådet för en studie i Vietnam som utvärderar effekten av facilitering i kommuner och distriktssjukhus på neonatalhälsa och överlevnad. Genom gästprofessuren vid Sahlgrenska akademin haralltmer av forskningen inriktats på att öka kunskapen om implementering avpersoncentrerad vård.

Jag har ca 90 publikationeri peer-review tidskrifter och är redaktör till 4 läroböcker.

Forskningsprojekt

Namn
Startdatum
Att främja delat beslutsfattande i psykiatrisk vård och stöd 2014-01-01
Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården 2014-09-01
Forskningsanvändning och påverkande faktorer i sjuksköterskeutbildningen. 2008-01-01
Sjuksköterskors kunskapskällor och forskningsanvändning - effekter av införande av datoriserat beslutsstöd. 2008-08-25
Utveckling av kritiskt tänkande och forskningsanvändning i sjuksköterskeutbildning. 2007-06-01

Publikationer

Eldh, Ann Catrine, Almost, Joan, DeCorby-Watson, Kara, Gifford, Wendy, Harvey, Gill, Hasson, Henna, Kenny, Deborah, Moodie, S, Wallin, Lars, Yost, J. Clinical interventions, implementation interventions, and the potential greyness in between - a discussion paper, BMC Health Services Research, 2017, Vol. 17, No. 1. Artikel : refereegranskat.
Duc, Duong M, Bergström, Anna, Eriksson, Leif, Selling, Katarina, Thi Thu Ha, Bui, Wallin, Lars. Response process and test-retest reliability of the Context Assessment for Community Health tool in Vietnam, Global Health Action, 2016, Vol. 9. Artikel : refereegranskat.
Eriksson, Leif, Huy, Tran Q, Duc, Duong M, Ekholm Selling, Katarina, Hoa, Dinh P, Thuy, Nguyen T, Nga, Nguyen T, Persson, Lars-Åke, Wallin, Lars. Process evaluation of a knowledge translation intervention using facilitation of local stakeholder groups to improve neonatal survival in the Quang Ninh province, Vietnam, Trials, 2016, Vol. 17. Artikel : refereegranskat.
van der Zijpp, T., Niessen, T., Eldh, Ann Catrine, Hawkes, C., McMullan, C., Mockford, C., Wallin, Lars, McCormack, B., Rycroft-Malone, J., Seers, K.. A bridge over turbulent waters : Illustrating the interaction between managerial leaders and facilitators when implementing research evidence, Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2016, Vol. 13, No. 1, 25-31. Artikel : refereegranskat.
Eldh, Ann Catrine, Tollne, AM, Förberg, U, Wallin, Lars. What registered nurses do and do not in the management of pediatric peripheral venous catheters and guidelines : unpacking the outcomes of computer reminders, Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2016, Vol. 13, No. 3, 207-215. Artikel : refereegranskat.
Förberg, Ulrika, Unbeck, Maria, Wallin, Lars, Johansson, Eva, Petzold, Max, Ygge, Britt-Marie, Ehrenberg, Anna. Effects of computer reminders on complications of peripheral venous catheters and nurses' adherence to a guideline in paediatric care : a cluster randomised study, Implementation Science, 2016, Vol. 11, No. 1. Artikel : refereegranskat.
Mosson, Rebecca, Hasson, Henna, Wallin, Lars, Thiele Schwarz, Ulrica. Exploring the role of line managers in implementing evidence-based practice in social services and older people care, British Journal of Social Work, 2016. Artikel : refereegranskat.
Eldh, Ann Catrine, Wallin, Lars, Fredriksson, Mio, Vengberg, Sofie, Winblad, Ulrika, Halford, Christina, Dahlström, Tobias. Factors facilitating a national quality registry to aid clinical quality improvement : findings of a national survey, BMJ Open, 2016, Vol. 6, No. 11. Artikel : refereegranskat.
Ehrenberg, Anna, Gustavsson, Petter, Wallin, Lars, Boström, Anne-Marie, Rudman, Ann. New graduate nurses' developmental trajectories for capability beliefs concerning core competencies for healthcare professionals : A national cohort study on patient-centered care, teamwork and evidence-based practice., Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2016, Vol. 13, No. 6, 454-462. Artikel : refereegranskat.
Tistad, Malin, Palmcrantz, Susanne, Wallin, Lars, Ehrenberg, Anna, Olsson, Christina B., Tomson, Göran, Lotta, Widén Holmqvist, Gifford, Wendy, Eldh, Ann Catrine. Developing leadership in managers to facilitate the implementation of national guideline recommendations : a process evaluation of feasibility and usefulness, International Journal of Health Policy and Management, 2016, Vol. 5, No. 8, 477-486. Artikel : refereegranskat.
Sidan 1 av 12 (118 poster)Föreg1234567101112Nästa
 
  • Profiler på andra sidor