Rektor Marita Hilliges

Rektor Marita Hilliges i biblioteket, Campus FalunMarita Hilliges i Campus Faluns bibliotek.

Kort om Marita Hilliges

Marita Hilliges är född 1963 i Stockholm. Hon tillträdde som rektor den 1 juli 2010. Dessförinnan var hon prorektor vid Högskolan i Halmstad. Hon är professor i neurovetenskap och i sin forskning har hon arbetat med att kartlägga och funktionsbestämma nerver.

Om uppdraget som rektor

– Jag är glad och stolt, och jag tror det syns! Varje dag möter jag så många intressanta, kunniga och engagerade människor. Tillsammans gör vi bra saker bättre, vi utvecklar människor och bygger framtiden.

– De frågor en rektor får arbeta med är utmanande och omväxlande. Jag tar gärna hjälp och råd av kollegor och andra, då jag vet hur bra man kan bli genom samarbete.

Om framtiden

– Jag vill att vi stärker våra forskningsprofiler och erhåller forskarutbildningsrätter. Dessutom ska vi fortsätta vara i fronten av nästa generations lärande. Högskolan Dalarna ska vara en positiv arbetsplats där studenter och anställda trivs, och dit samhällets aktörer gärna söker sig för samarbeten och utveckling.

Övriga uppdrag

  • Ledamot i Sveriges universitets- och högskoleförbunds expertgrupp för kvalitetsfrågor.
  • Styrelseledamot i Triple Steelix.
  • Ledamot i insynsrådet för Myndigheten för yrkeshögskolan.